Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπελετσιώτη Σοφία

Τηλ.: 2431063225
Email: sbelets@trikalacity.gr