Δήμος Τρικκαίων

Μπελετσιώτη Σοφία

Τηλ.: 2431063225