Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπελετσιώτη Σοφία

13/01/2016
Τηλ.: 2431063225
Email: sbelets@trikalacity.gr