Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπέλλος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431063201
Email: kbellos@trikalacity.gr