Δήμος Τρικκαίων

Μπέλλος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431063201