Δήμος Τρικκαίων

Μπέλλος Λεωνίδας

Τηλ.: 2431229550