Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπέλλου Ελένη

Τηλ.: 2431350016
Email: elbellou@trikalacity.gr