Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπερσίμη Μαρία

Τηλ.: 2431351269
Email: mpersimi@trikalacity.gr