Δήμος Τρικκαίων

Μπούρας Νικόλαος

Τηλ.: 2431033665