Δήμος Τρικκαίων

Μπραχάλας Σωτήριος

Τηλ.: 2431076618