Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπράκη Ευφροσύνη

Τηλ.: 2431351210
Email: sbraki@trikalacity.gr