Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μπράκη Ευφροσύνη

Τηλ.: 2431063229
Email: sbraki@trikalacity.gr