Δήμος Τρικκαίων

Μπρίκα Κωνσταντινιά

Τηλ.: 2431071155