Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χαχάμης Γεώργιος

Τηλ.: 2431351115
Email: gxaxamis@trikalacity.gr