Δήμος Τρικκαίων

Χαχάμης Γεώργιος

Τηλ.: 2431351115