Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χαλιμούρδα Βασιλική

Τηλ.: 2431351204
Email: bxalimourda@trikalacity.gr