Δήμος Τρικκαίων

Χαλιμούρδα Βασιλική

Τηλ.: 2431351204