Δήμος Τρικκαίων

Χάμος Αθανάσιος

Τηλ.: 24310 75110