Δήμος Τρικκαίων

Χατζηφωτίου Σπυρίδων

Τηλ.: 2431076618