Δήμος Τρικκαίων

Χατζής Κωνσταντίνος

Τηλ.: 24310 75110