Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χελιδώνης Σωτήριος

Τηλ.: 2431076618
Email: sxelidonis@trikalacity.gr