Δήμος Τρικκαίων

Χελιδώνης Σωτήριος

Τηλ.: 2431076618