Δήμος Τρικκαίων

Χιώτης Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431076611-12