Δήμος Τρικκαίων

Χήρας Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431076611-2