Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χήτα Μαρία

Τηλ.: 2431351213
Email: m.xita@trikalacity.gr