Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χολιάρα Μαρία

Τηλ.: 2431353515
Email: mxoliara@trikalacity.gr