Δήμος Τρικκαίων

Χονδρού Αναστασία

Τηλ.: 2431030460