Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χούτου Ελισάβετ

Τηλ.: 2431352522
Email: exoutou@trikalacity.gr