Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χρηστάκου-Στάθη Ευρυδίκη

Τηλ.: 2431353508
Email: vxristakou@trikalacity.gr