Δήμος Τρικκαίων

Χριστάνας Γεώργιος

Τηλ.: 2431076618