Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χύτας Γεώργιος

Τηλ.: 24313 51 210
Email: gxytas@trikalacity.gr