Δήμος Τρικκαίων

Χύτας Γεώργιος

Τηλ.: 24313 51 210