Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χύτας Γεώργιος

Τηλ.: 2431076611-2431076612
Email: gxytas@trikalacity.gr