Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Δαλανίκα Μαρία

Τηλ.: 2431353522
Email: dalanika@trikalacity.gr