Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Δανιήλ Ιωάννης

Τηλ.: 2431352012
Email: idaniel@trikalacity.gr