Δήμος Τρικκαίων

Δαραμάρας Χαράλαμπος

Τηλ.: 2431076611-12