Δήμος Τρικκαίων

Δασκαλάς Τριαντάφυλλος

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 24313 53553