Δήμος Τρικκαίων

Δερμάνη Κανελιά

Τηλ.: 2431063247