Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Δερμάνη Κανελιά

Τηλ.: 2431063240
Email: kdermani@trikalacity.gr