Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Δημάσης Νικόλαος

18/01/2016
Τηλ.: 2431350015
Email: ndimasis@trikalacity.gr