Δήμος Τρικκαίων

Δημάσης Νικόλαος

Τηλ.: 2431350015