Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Δημάσης Νικόλαος

Τηλ.: 2431350015
Email: ndimasis@trikalacity.gr