Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Δημητρίου Στέφανος

Τηλ.: 2431351274
Email: sdimitriou@trikalacity.gr