Δήμος Τρικκαίων

Δημητρίου Στέφανος

Τηλ.: 2431351274