Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ευθυμίου Παναγιώτα

Τηλ.: 2431351203
Email: panef@trikalacity.gr