Δήμος Τρικκαίων

Ευθυμίου Παναγιώτα

Τηλ.: 2431351203