Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Εξάρχου Μαρίκα

Τηλ.: 2431351213
Email: mexarchou@trikalacity.gr