Δήμος Τρικκαίων

Φαφούλιας Ιωάννης

Τηλ.: 2431353514