Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Φαφούλιας Ιωάννης

Τηλ.: 2431353514
Email: jfafoulias@trikalacity.gr