Δήμος Τρικκαίων

Φαφούλιας Μιχαήλ

Τηλ.: 2431076611-2