Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Φαγκρίδα Ειρήνη - Παρασκευή

Τηλ.: 2431351168
Email: irene@trikalacity.gr