Δήμος Τρικκαίων

Φάλιας Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431076611