Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Φασούλας Σωτήριος

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 2431353553
Email: sfasoulas@trikalacity.gr