Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Φλιούκας Απόστολος

Τηλ.: 2431076618
Email: aflioukas@trikalacity.gr