Δήμος Τρικκαίων

Φουστανέλλας Νικόλαος

Τηλ.: 2431076611-12