Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Φράγκος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351552
Email: k.fragos@trikalacity.gr