Δήμος Τρικκαίων

Φράγκος Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2431351552