Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Φράγκος Παναγιώτης

Τηλ.: 24310 75110