Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γάκη Κωνσταντινιά

Τηλ.: 2431063245
Email: kgaki@trikalacity.gr