Δήμος Τρικκαίων

Γάκη Κωνσταντινιά

Τηλ.: 2431063241