Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γάκη Κωνσταντινιά

Τηλ.: 2431063241
Email: kgaki@trikalacity.gr