Δήμος Τρικκαίων

Γάκης Αθανάσιος

Τηλ.: 2431076611-2