Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γακόπουλος Παναγιώτης

Τηλ.: 24310 76658, 24310 76617
Email: pgakopoulos@trikalacity.gr