Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γαρδίκα Ευαγγελία

Τηλ.: 2431351264
Email: egardika@trikalacity.gr