Δήμος Τρικκαίων

Γεωργαλή Αικατερίνη

Τηλ.: 6977966135