Δήμος Τρικκαίων

Γεωργάρας Δημήτριος

Τηλ.: 2431076618