Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γεωργίου Σταυρούλα

Τηλ.: 2431351113
Email: s.georgiou@trikalacity.gr