Δήμος Τρικκαίων

Γεωργίου Σταυρούλα

Τηλ.: 2431351113