Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γεωργούλας Ηλίας

Τηλ.: 2431063233
Email: igeorgoulas@trikalacity.gr